تاریخ انتشار نسخه‌‌ی کنسولی بازی Song of Horror مشخص شد

lightbox