The Medium

تاریخ انتشار:
۰۳ سپتامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
۸
عالی
--
متاکریتیک

The Medium

۸
عالی
--
متاکریتیک
The Medium اثری در سبک وحشت روان شناختی است که توسط استودیوی بلوبر تیم ساخته و به بازار عرضه شده است. در این بازی در نقش شخصیتی به نام مرین قرار خواهید گرفت که یک مدیوم است. با سفر به هتل Niwa او باید با استفاده از قدرت ماورالطبیعه‌ی خود و جابجایی میان دو دنیای مادی و معنوی از رازهای بزرگ و پنهانی پرده برداری کند.
تاریخ انتشار:
۰۳ سپتامبر ۲۰۲۱
پلتفرم:
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox