ساخت بازی ۲ Bully به دلیل کاهش بودجه و اخراج کارکنان احتمالا لغو می‌شود

lightbox