مراسم E3 2022 به گفته‌ی شهردار لس آنجلس یک رویداد حضوری خواهد بود

lightbox