بازی‌ Resident Evil

تهیه کننده‌ی Resident Evil به استودیوی بانجی پیوست

lightbox