تریلر جدید بازی Bright Memory: Infinite یکی از شخصیت‌های شرور را معرفی می‌کند

lightbox