تاریخ رویداد جدید پلی استیشن مشخص شد

lightbox
lightbox