کپکام با انتشار پیامی تولد ۲۰ سالگی بازی Devil May Cry را جشن گرفت

lightbox