بتای بعدی بازی Halo Infinite شامل رقابت های ۴v4 و Big Team Battle خواهد بود

lightbox