برنامه‌ی مراسم QuakeCon 2021 به یک بازی Quake جدید از MachineGames اشاره کرده است

lightbox